Kontakt

DANE TELEADRESOWE
LUNA Music
ul. Partynicka 47
53-031 Wrocław
Polska

NIP: 897 11 69 800,
REGON: 930847736, KRS: 0000159250
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 306 000,00 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO:
Alior Bank 15 2490 0005 0000 4520 4248 7301