HURT - KOSMOS

„Mówimy o tym samym, różnymi językami i dlatego się nie rozumiemy i dlatego zabijamy” to fragment tekstu piosenki „Kosmos”, która mówi o świecie w którym żyjemy, pracujemy, uczymy się i próbujemy normalnie funkcjonować, wbrew złowieszczym prognozom i wysychającym źródłom, o świecie w którym ucieczka w miłość totalną, ucieczka „w kosmos” wydają się jedyną szansą na spełnienie, na bezpieczny choćby tymczasowy ląd.
W warstwie muzycznej, singiel nawiązuje do klasyków, ważnych dla HURTu inspiracji: Joy Division i New Order.
Piosenka zapowiada nowy album zespołu który zostanie wydany na początku 2024.

foto: Edgar de Poray