Ogień Olimpijski - Agnieszka Chrzanowska

Na album i koncert „Ogień Olimpijski” składa się trzynaście wierszy Michała Zabłockiego o tematyce sportowej. Zostały one opatrzone muzyką przez kompozytorkę i piosenkarkę Agnieszkę Chrzanowską. Jedenaście utworów poświęconych jest najważniejszym cechom, które należy kształcić, by osiągnąć doskonałość ducha i ciała. W kolejnych wierszach opisane zostały: Waleczność, Siła, Wytrzymałość, Szybkość, Zwinność, Równowaga, Koncentracja, Harmonia, Uczciwość, Współdziałanie i Fair-play. Cykl otwiera pieśń tytułowa – liryczna refleksja na temat zmagań z własnym ciałem i psychiką, a zamyka polski przekład wiersza fińskiej poetki Aale Marii Tynni „Olimpijski Wawrzyn”, za który autorka otrzymała złoty medal olimpijski podczas Konkursu Sztuki na Igrzyskach 1948 roku w Londynie. Była to jedyna kobieta – złota medalistka w historii tych konkursów.
Wiersze zbudowane zostały w taki sposób, by odczytywać je można było zarówno jako komentarz do cech sportowych, jak i ogólno-życiowych, przez co mają znaczenie uniwersalne. Zarówno wiersze, jak i powstałe na ich bazie piosenki, dzięki użytemu współczesnemu językowi, obrazowaniu, tematyce, kompozycjom i nowoczesnej aranżacji, mogą dotrzeć do młodego pokolenia i stać się prawdziwym elementem edukacji sportowej i olimpijskiej, co zostało docenione przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, ponieważ album został wciągnięty na listę nadobowiązkowych środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego.