SOAKING WET DRESS

Pięć krajów, cztery głosy, fortepian, bas i perkusja. Łączymy czterogłosowe harmonie z sekcją groove. Zespół powstał z potrzeby opowiedzenia o akceptacji, strefach komfortu i pozwoleniu sobie na tańczenie w deszczu. Gramy o wolność, o skrajnych emocjach, bałaganie, skomplikowanych uczuciach i harmoniach.

Melancholijne ballady, intensywne rytmy i poruszające słowa mówione. Chcemy, żeby nasza muzyka odzwierciedlała, jak różni ludzie mogą przejść tę samą podróż, jak różne doświadczenia mogą dać ci te same narzędzia i jak nieuporządkowane i złożone może być życie.

 

„Być. Istnieć. Zaistnieć. Mieć szczęście, mieć siebie. Być sobą. Żyć ze sobą. Żyć. Oddychać. Widzieć więcej. Widzieć wszystko. Świadomość. Percepcja. Obserwacja. Bunt. Walka o siebie. Oddech.
Życie. Życie ze sobą. Bycie sobą. Prawda. Pączki. Małe przyjemności i tylko takie. Nic dużego. Wata cukrowa i lody o smaku gumy balonowej. Długa kąpiel, wygodna kanapa, kawałek czekolady lub kiedy pozwolisz sobie przemoknąć do suchej nitki. 

Kiedy po raz ostatni roztańczyłeś się w deszczu?”

Five countries, four voices, piano, bass and drums. We’re combining four voiced close harmony arrangements with a groove section. The band came out of the idea of telling the story about letting  go, giving in, acceptance, comfort zones and being able to dance in the  rain. It’s about freedom, extreme emotions, mess, complicated feelings  and harmonies.  
Melancholiac ballads, intense grooves and moving spoken words. We want our music to reflect how different people can go through the same journey, how different  experiences can give you the same tools and how messy and complex life can be.

 

 

„Life. To live. To have luck, to have yourself. To be yourself. To be able to  live with yourself. To live. To breath. Experience. See more. See everything.  Consciousness. Perception. Observance. Rebellion. Fighting for yourself.  Breath. 
Life. To live with yourself. To be yourself. Truth. Doughnuts. Little pleasure  and only those. Nothing too big. Cotton candy and bubble gum ice cream. A  long bath, a comfortable sofa, a piece of chocolate, or when you let yourself  dance in the rain. 
Speed. Boredom. Achieving goals. Pressure. Criticism. Disappointment.  Failure. Bars that are too high or too low. Pain. Fear. Stress. Isolation.  Seclusion. Melancholy. A soup that’s too salty. A desert that is too sweet.  Longing. Suffering. A heater that’s not working. Low self esteem.  
When was the last you let yourself dance in the rain?”

 

 

BLUE ISLANDS

Soaking Wet Dress