NARUHIKO KAWAGUCHI/ALDONA BARTNIK

„Kilka słów o miłości …” powstało by przywołać pozytywne uczucia i inspirować miłością. Repertuar płyty pochodzi ze zbiorów manuskryptów muzycznych znajdujących się we wrocławskich bibliotekach naukowych, są to m.in. mało znane pieśni romantyczne Stanisława Niewiadomskiego, Jana Galla, Paula Mittmann oraz dzieła fortepianowe Franza Liszta, Moritza Moszkowskiego, Thoedora Leschetizky oraz Fryderyka Chopina. Album jest efektem współpracy śpiewaczki – Aldony Bartnik, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki dawnej i japońskiego pianisty – Naruhiko Kawaguchi. Nagranie zostało zrealizowane na instrumencie historycznym pochodzącym z wrocławskiej przedwojennej manufaktury fortepianów Franza Welck (c.a.1860 rok). Dzięki temu płytę charakteryzuje lekkie brzmienie oraz dbałością o styl wykonawczy charakterystyczny dla epoki romantyzmu. „A few words about love …” was created to recall pleasant emotions and to explore a world of beautiful and inspiring love. The recording project was born of research into the music manuscripts, preserved in the collections of the scientific libraries in Wrocław. This album comprises barely-known songs and piano music of various composers, including Stanisław Niewiadomski, Jan Gall, Paul Mittmann, Franz Liszt, Moritz Moszkowski, Theodor Leschetizky and Fryderyk Chopin. Project is implemented by soprano Aldona Bartnik, who specializes in historically informed performance and Japanese pianist Naruhiko Kawaguchi, who plays on a historical instrument which was made around 1860 in manufacture of Franz Welck. Their performance brings an authenticity of sound and style from the turn of the 20th century.

F. Chopin (1810-1849) Życzenie Op.74, No.1