NA PŁYCIE

1. Muzyka na wejście widzów / utwór instrumentalny, Cezary Studniak 5:18
2. Pieśń Hekate / Y Gododdin / Emose Uhunmwangho 1:55
3. Fala ciał I / utwór instrumentalny 0:28
4. Pieśń o Lady Makbet / The Cruel Mother / Maja Kleszcz 3:59
5. Taniec Hekate / utwór instrumentalny 0:43
6. Pieśń Lulacha na uczcie / Riddles Wisely Expounded / Łukasz Wójcik 2:22
7. Bachantki / Maja Kleszcz 0:20
8. Aria Hekate / The Dream of The Rood / Emose Uhunmwangho 2:22
9. Lament / zespół 2:10
10. Pieśń koronacyjna Makbeta / De consolatione philosophiae / zespół 2:40
11. Kołysanka Hekate / The Witch / Emose Uhunmwangho 3:12
12. Pieśń Wiedźm / Cezary Studniak, Justyna Antoniak, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Helena Sujecka, Maja Kleszcz 3:19
13. Pieśń Hekate o Wiedźmach / The Witch / Emose Uhunmwangho 1:49
14. Psychoza Makbeta / Cezary Studniak 1:58
15. Pieśń tęsknoty Lulacha / Lord Lovel / Łukasz Wójcik 2:44
16. Taniec szamański / utwór instrumentalny 2:03
17. Melodia bitewna / utwór instrumentalny 1:54
18. Fala ciał II / utwór instrumentalny 1:36
19. Pieśń Lulacha o chorym królu / Prophecy of Berchán / Łukasz Wójcik 1:59
20. Firmetur manus tua / zespół 1:26
21. Pieśń tryumfalna o Malcolmie / Duan Albanach / zespół
22. Muzyka na wyjście widzów / utwór instrumentalny, Cezary Studniak 4:48

Teksty pieśni to fragmenty średniowiecznych poematów, hymnów i ballad. Te, które napisano w różnych językach Wysp Brytyjskich: średnioirlandzkim, walijskim, staroangielskim, słyszymy w tłumaczeniach na nowożytną angielszczyznę.
Y Gododdin: poemat z ok. VII-XI w. Opowiada o bitwie szkockiego ludu Gododdin z Anglami i Sasami pod Cattraeth ok. 600 r.
The Cruel Mother (Okrutna matka), Riddles Wisely Expounded (Zagadki mądrze objaśnione) i Lord Lovel to znane w całej Europie ballady z XIV-XV w., tu w jednej z wersji z antologii Francisa Jamesa Childa, wydanej w XIX w. Child Ballads były pierwszym w historii tak wyczerpującym zbiorem dawnych pieśni, datowanych od wczesnego średniowiecza.
The Dream of the Rood (Sen o Krzyżu): jeden z najstarszych zachowanych utworów staroangielskich – jego fragmenty wyryto na anglosaskim krzyżu z Ruthwell pochodzącym z VIII wieku.
De consolatione philosophiae (O pociechach filozofii), ok. 524 r.: traktat rzymskiego filozofa Boecjusza o sensie życia, ostatnie wielkie dzieło klasycznej myśli starożytnej.
The Witch (Wiedźma): cytaty ze sztuki Thomasa Middletona, napisanej nieco później niż Makbet, ale wydanej drukiem niemal równocześnie. Według historyków literatury postać Hekate, której w rękopisie Makbeta nie ma, znalazła się w drukowanej wersji dzięki Middletonowi.
Prophecy of Berchán (Proroctwo Berchána): XI-wieczny poemat opisuje panowanie irlandzkich i szkockich królów. Mimo zawiłego i poetyckiego języka w tekście rozpoznać można historyczne postaci; to jeden z najważniejszych tekstów źródłowych o dziejach Szkocji.
Duan Albanach (Pieśń Szkotów): poemat opiewający szkockich królów od czasów Albanusa do Malcolma III, śpiewany na dworach z towarzyszeniem harfy celtyckiej; słuchacze mogli włączać się w wykonanie.

TEATR MUZYCZNY CAPITOL – MAKBET

Makbet

Numer Katalogowy: LUNCD433

Kategorie: aktorska, teatralna, musical